งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี


ถ้ามนุษย์ไม่ปรับตัว เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ทุกอย่างบนโต๊ะทำงานกำลังหายไป
อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Application  ซึ่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรูป Cloud Computing
และทำงานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น