วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Why can she/he comunicate with anyone ?

เธอเป็นเด็กหญิงคนไทยที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
First give, then receive: Nong Poonsukwattana TEDx Portland
อีกหนึ่งตัวอย่างการการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Life is easy. Why do we make it so hard? | Jon Jandai | TEDxDoiSuthep